Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II SA/Bd 993/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-13

odpowiedzialnością w L.' prowadzący stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne (Lp.1 rubryka 20 i 26), także Szpital L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L...
regulujących zasady ich wykonywania. Rodzajami działalności leczniczej, w myśl art. 8 u.d.l. są:, 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: a) szpitalne, b...

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

świadczenie w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości '[...]' złotych miesięcznie, a ustalenie, że jej stan chorobowy powstał co najmniej w 16 roku życia...
powodowałoby przyznanie mu świadczenia w wysokości '[...]' złotych miesięcznie. Zarzucił ponadto, że przewlekłość prowadzonych przez organy postępowań spowodowała to, że jego matka...