Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Sz 891/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-02

w Koszalinie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z [...] lipca 2021 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w mocy decyzji Burmistrza Miasta D. z dnia [...] maja 2021 r., nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad K. M...

II OZ 118/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-14

netto miesięcznie oraz świadczenie pielęgnacyjne pobierane na dziecko w kwocie 420 zł. W ocenie Sądu skarżący nie udokumentował wydatków związanych z utrzymaniem rodziny...

II OZ 317/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

na kwotę 728,45 zł świadczenia pielęgnacyjnego, o którym nie wspomniała we wniosku o przyznanie prawa pomocy. Obliczanie możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych nie powinno...
, że otrzymuje świadczenie w wysokości 728, 45 zł miesięcznie. Skarżąca posiada ponadto nieruchomość rolną o powierzchni 1,13 ha i budynek gospodarczy. W oświadczeniu...

II SA/Łd 1210/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-06

[...] nr [...] o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko K. H. w kwocie 420 zł miesięcznie za okres od 1 września 2008 r. do dnia 30 września 2009 r., Sąd...
roku sprawy ze skargi B. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1...

II SA/Łd 1211/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-06

Marszałka Województwa z dnia [...] nr [...] o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko K. H. w kwocie 420 zł miesięcznie za okres od 1 września...
roku sprawy ze skargi B.H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1...

II SA/Rz 828/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-18

1,31 ha, która jednakże leży odłogiem ze względu na ich stan zdrowia. Dochód rodziny stanowi jej świadczenie rentowe wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1042 zł...
oraz świadczenie rentowe jej męża w kwocie 680 zł. Wnioskodawczyni podkreśliła, że jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji; systematycznie leczy się u neurologa...

II SA/Lu 269/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych - w zakresie wniosku...
pielęgnacyjnego za okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2014 r. w kwocie [...] zł z ustawowymi odsetkami wynoszącymi w dniu wydania decyzji kwotę [...] zł - wniosła...

II SA/Gl 717/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-03

. jest świadczenie emerytalne uzyskiwanego w kwocie 1021 zł netto miesięcznie oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. W treści formularza skarżący wskazał, że jego małżonka...
i pielęgnacyjnego) jaki i wydatków. W szczególności ustalono, że czynsz za zajmowany lokal mieszkalny wynosi 343,35 zł, koszty energii elektrycznej - 20 zł, koszty usług...

VII SA/Wa 778/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego, wychowawczego, nie uzyskuje świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie pobierał świadczeń z ubezpieczenia...
dochód Państwa. Należy zauważyć, że rezygnacja z należnego zgodnie z prawem świadczenia byłaby zbytnim uprzywilejowaniem Strony w stosunku do innych podmiotów, w zakresie...

II SA/Gl 1207/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-02

gospodarstwo domowe, utrzymując się ze świadczenia emerytalnego w kwocie 1021 zł netto oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. Wnioskodawca, poza lokalem mieszkalnym o pow...
wnioskodawcy świadczy również fakt, iż był on beneficjentem świadczeń z pomocy społecznej (vide zaświadczenie z dnia [...] r.) oraz korzysta z dodatku mieszkaniowego...
1   Następne >   3