Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Bd 406/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-06-03

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. poz.559), .odmówił przyznania K. P. - skarżącej, świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4...

II SA/Bk 243/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-23

protokolarnego odbioru prac i zgłoszenia ich zakończenia o czym świadczą dokonane wpisy do dziennika budowy, a domek holenderski nadal pełni funkcję zaplecza budowlanego...
, że z dołączonego do skargi homogramu prac wykonywanych na działce wynika, że mają one charakter porządkujący i pielęgnacyjny. Dotyczą bieżącej konserwacji i utrzymania...