Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II SA/Lu 1003/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy...
Społecznej z dnia [...] r. znak: [...]. Decyzją z dnia [...] września 2005 r. ([...]) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej [...] odmówił E.W. świadczenia pielęgnacyjnego...