Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 415/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-26

, świadczeniem rodzinnym jest zasiłek:, A. pielęgnacyjny,, B. wyrównawczy,, C. opiekuńczy.', Według klucza odpowiedzi prawidłowa jest odpowiedź ,,A' oparta na art. 2 pkt 2...
, że z ww. przepisu wynika, ze świadczeniami rodzinnymi są świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Umieszczenie zatem propozycji odpowiedzi...

II GSK 352/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

rodzinnymi są: świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne'. W art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zawarto katalog świadczeń rodzinnych...
z podobieństwem znaczeń 'zasiłek' i 'świadczenie'. Przepisy prawa posługują się konkretnymi pojęciami, w tym przypadku art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach posługuje...