Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

II SA/Op 131/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-09-29

Odwoławczego w Opolu z dnia 23 lutego 2022 r., nr SKO.40.3779.2021.śr w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w części w jakiej...
skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., 2) uchyla decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 4...

I OSK 1050/21 - Wyrok NSA z 2022-02-07

w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla punkt 1 (pierwszy) zaskarżonego wyroku w części, w jakiej uchyla...
początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego; II. uchyla punkt 2 (drugi) zaskarżonego wyroku w części, w jakiej uchyla punkt 2 (drugi) decyzji Burmistrza [...] z dnia...

II SA/Po 452/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-16

[...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości, II. na podstawie art. 152 § 1 ustawy z dnia [...] sierpnia...
., uchyliło decyzję Prezydenta Miasta P. (zwanego dalej 'Prezydentem') z dnia [...] stycznia 2021 r., [...] o odmowie przyznania odwołującej się świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Op 22/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

września 2020 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie w jakim utrzymuje w mocy punkt 1 decyzji...
Burmistrza Brzegu z dnia 18 czerwca 2020 r., nr [...] oraz punkt 2 tej decyzji w części dotyczącej daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, 2) uchyla punkt 1...

II SA/Rz 1265/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-20

z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] lipca...
odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką S.B., W zaskarżonej do Sądu decyzji Organ przyjął, iż wnioskiem z dnia [...] lipca 2019 r. M.B....

II SA/Po 194/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-12

[...] stycznia 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od organu na rzecz skarżącej kwotę [...](słownie...
odwołującej się świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem G. M.., Powyższe...

II SA/Op 427/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-04

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. na rzecz skarżącej A. G. kwotę 480...
uchylono decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...], nr [...], odmawiającą przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Op 78/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-07

[...], nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. na rzecz skarżącego...
[...], nr [...], którą uchylono decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...], nr [...], odmawiającą przyznania skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Op 33/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

grudnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium...
2020 r. nr [...] odmawiającą przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki...

I OSK 1546/19 - Wyrok NSA z 2020-04-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [..] października 2018 r. nr [..] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [..] października 2018 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   100