Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

II SA/Łd 974/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

., Nr [...]; orzekającą o braku uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko K. H. w kwocie 420 zł miesięcznie na okres od 1 września 2008 r. do 31 października 2009 r...
[... z dnia [...] r., Nr [...], orzekającą o braku uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko K. H. w kwocie 420 zł miesięcznie na okres od 1 października 2007 r...

II SA/Łd 979/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

Województwa [...] z dnia [...], Nr [...]; orzekającą o braku uprawnienia oraz o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne na dziecko K. H. w kwocie 322 zł...
sprawy należy wskazać, iż kwestionowane przez skarżącą decyzje dotyczą zasiłku rodzinnego, dodatków do tego zasiłku, a także świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku...

I GSK 959/20 - Wyrok NSA z 2020-12-03

przedmiocie (przyznania zasiłku dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjnego)., W efekcie WSA, w oparciu o art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
), premię pielęgnacyjną (5.663,00 zł) oraz premię zalesieniową (12.110 zł)., Skarżący [...] stycznia 2019 r. złożył wniosek o zmianę decyzji z [...] sierpnia 2005 r...

III SA/Łd 786/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-08

(dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń...
z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych) Regionalnego...

III SA/Łd 854/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-14

drzew posadzonych na tych dziatkach. Z. B. podniosła, iż wykonała prace pielęgnacyjne o czym świadczą rachunki nr. [...] z dnia [...], nr. [...][...], nr. [...] z dnia...
otrzymywać świadczenia pieniężne określone w tej decyzji. Działania organów administracji ograniczające prawo do świadczeń wynikające z tej decyzji są niezgodne z prawem. Działka...

III SA/Kr 122/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

. Prezydent Miasta przyznał Z. L. (dalej: skarżącemu) świadczenie w postaci usług opiekuńczych pielęgnacyjnych w wymiarze 0,5 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu od dnia...
zł miesięcznie. Tymczasem decyzją z dnia [...] 2012 r. skarżącemu przyznano rentę rodzinną po zmarłym ojcu od 28 marca do 31 lipca 2012 r. wraz ze świadczeniem...

III SA/Gl 320/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-14

tego samego roku kalendarzowego. Podkreślił, że do dnia 10 czerwca roku 2005 i 2006 złożył wnioski o wypłatę premii zalesieniowej i pielęgnacyjnej i świadczenia te otrzymał...
świadczenie za 2007 rok winno być - zdaniem skarżącego - wypłacone jemu, bo on dokonał wszelkich formalności., Zaskarżoną tu decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor...

I SA/Kr 1243/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-28

składowych kosztów liczonych jako liczba osobomiesięcy wykorzystania urządzeń przywoławczych oraz liczba miesięcy świadczenia usługi monitorującej dla osób wyposażonych...
rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej i w związku z tym dolna...

III SA/Kr 121/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

[...] 2012 r. Prezydent Miasta przyznał Z. L. (dalej: skarżącemu) świadczenie w postaci usług opiekuńczych pielęgnacyjnych w wymiarze 1,5 godziny dziennie przez 7 dni...
1032,96 zł miesięcznie. Tymczasem decyzją z dnia [...] 2012 r. skarżącemu przyznano rentę rodzinną po zmarłym ojcu od 28 marca do 31 lipca 2012 r. wraz ze świadczeniem...

II SA/Bd 934/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-04

na zalesianie, ale o odmowie wypłaty płatności (premii pielęgnacyjnej) na rok 2013., Nie jest także zasadny zarzut odmowy wypłacenia w przyszłości świadczenia, które już zostało...
pielęgnacyjna, stanowiąca świadczenie okresowe (coroczne), nie jest realizowana automatycznie tj. z nadejściem kolejnego roku kalendarzowego. Jak wynika z § 13 ust. 4 rozporządzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   39