Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Kr 451/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-21

pięcioosobowej rodziny były świadczenia rodzinne. Mąż skarżącej rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej, jednakże nie przynosi ona jeszcze dochodów. Jak wynika...
wraz z mężem T. K. oraz trójką dzieci: Z. K. ur. 2013 r., J. K. ur. 2015 r. i K. K. ur. 2017 r. Miesięczny dochód rodziny wynosi [...] zł i stanowi go świadczenie...

IV SA/Gl 950/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-29

te nie będą publikowane, jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych dotyczy świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów...
i terminem, w którym rozpocząć się ma świadczenie usług transportowych. Ponadto, na właściwych organach spoczywają na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007...

IV SA/Gl 564/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-24

reguluje to zagadnienie w przepisach prawa materialnego i tak w art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. nr 114) stanowi się, że organ właściwy...

IV SA/Gl 580/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-26

reguluje to zagadnienie w przepisach prawa materialnego i tak w art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952) stanowi się, że organ właściwy...

IV SA/Gl 976/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-15

. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. nr 114) stanowi się, że organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu...

IV SA/Gl 822/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-01

i tak w art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. nr 114) stanowi się, że organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę...

IV SA/Gl 776/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-18

w sytuacji, gdy dokument ten należy ocenić w świetle zasady określonej w art. 65 k.c., mając na uwadze okoliczność, że wystawca dokumentu jest uprawniony do świadczenia usług...
określonej w art. 65 k.c., mając na uwadze okoliczność, że wystawca dokumentu jest uprawniony do świadczenia usług pośrednictwa finansowego i dozwolone jest zapewnienie...

IV SA/Gl 768/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-10

ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. nr 114) stanowi, że organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika...
punktacji. Natomiast, wyjaśnienia wnioskodawcy z protestu świadczą jedynie o jego stanowisku i nie mogą zostać przyjęte przez instytucję rozpatrującą protest za błędy...

IV SA/Gl 1074/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-17

. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. nr 114) stanowi się, że organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu...
w proteście świadczą, zdaniem organu, jedynie o jego stanowisku i nie mogą zostać przyjęte za błędy w ocenie. Reasumując ocena projektu pozostaje bez zmian albowiem...

IV SA/Gl 747/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-29

prawa materialnego. Przykładowo - art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. nr 114) stanowi, że organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej...
Marszałkowskiego Województwa o czym świadczy zamieszczony pod nim podpis. Wskazane pismo nie zostało podpisane z upoważnienia Zarządu Województwa, ponieważ brak...
1   Następne >   +2   +5   +10   18