Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

IV SA/Wr 741/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

świadczyć o jego złym stanie majątkowym i rodzinnym. Uchylił się natomiast od ich wykazania i uzupełnienia informacji o swojej sytuacji materialnej i życiowej w sposób określony...
przedłożenie dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych dotyczące jego stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego., Z akt sprawy wynika, że J. U. nie odpowiedział...

IV SA/Wr 56/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-12

):, 1) świadczenia pieniężne:, a) emerytura wojskowa,, b) wojskowa renta inwalidzka,, c) wojskowa renta rodzinna,, d) dodatki do emerytury lub renty,, e) zasiłek...
pogrzebowy;, 2) inne świadczenia i uprawnienia:, a) świadczenia lecznicze,, b) świadczenia socjalne,, c) prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego., Dodatkowo argumentację...

IV SA/Wr 48/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-08

. U. z 2004r.Nr 8 , poz.66 ) :, 1) świadczenia pieniężne:, a) emerytura wojskowa,, b) wojskowa renta inwalidzka,, c) wojskowa renta rodzinna,, d) dodatki do emerytury...
lub renty,, e) zasiłek pogrzebowy;, 2) inne świadczenia i uprawnienia:, a) świadczenia lecznicze,, b) świadczenia socjalne,, c) prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego...

IV SA/Wr 236/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

wojskowa,, b) wojskowa renta inwalidzka,, c) wojskowa renta rodzinna,, d) dodatki do emerytury lub renty,, e) zasiłek pogrzebowy;, 2) inne świadczenia i uprawnienia...
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.Nr 8 , poz.66 ):, 1) świadczenia pieniężne:, a) emerytura...

IV SA/Wr 356/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-19

w wieku [...] i [...] lat. Świadczenie emerytalne wynosi [...] zł. Wraz z żoną posiada rozdzielność majątkową. Żona od [...] 2010 r. nie wykonuje pracy zarobkowej. Każdego...
i uprawnień zawodowych tych osób, decyzji przyznającej świadczenia z pomocy społecznej w okresie ostatniego półrocza, wyciągów z posiadanych przez wnioskodawcę i osoby...

IV SA/Wr 272/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-30

ze służbą wojskową, nie zaliczono do żadnej grupy inwalidztwa w związku ze służbą wojskową, powstałego wskutek wypadku - choroby z tytułu, których przysługują świadczenia...
świadczenia odszkodowawcze;., d) badany nie choruje schorzenie wymienione w punkcie A.I. 'zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego z obniżeniem wysokości...

IV SA/Wr 118/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-26

decyzja ZUS, urzędu pacy lub opieki społecznej przyznająca świadczenia, umowa o pracę, zlecenie lub o dzieło, stypendia, honoraria i inne); wyciągów ze wszystkich kont...
czy jest wraz z żoną ubezpieczony w KRUS wraz z dowodem poniesienia ostatniej składki z tytułu tego ubezpieczenia i czy uzyskał wraz z żoną świadczenia z tego ubezpieczenia w ciągu...

IV SA/Wr 754/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

, jego ojca, argument, że od dnia [...] r. będzie otrzymywał świadczenie emerytalne w niższej kwocie, wynoszącej około 75 % dotychczasowej emerytury pozostaje. Okoliczność...
jest również, iż zarówno świadczenie emerytalne ojca skarżącego jak i renta matki znacząco przekracza kwotę najniższej emerytury i renty, która od dnia 1 marca 2012 r., wynosi 799,18 zł...

IV SA/Wr 535/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-13

z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz. nr 64, poz. 593 ze zm.), uprawniające do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, które przysługują m. in...
wskazała, że ma [...] lata, a jej mąż [...] lat. W rubryce nr 4 'stan rodzinny' podała, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z mężem. Podała, że otrzymuje...

II SA/Wa 740/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

finansowej lub rzeczowej rodziny lub znajomych, a jeżeli tak to z jakiej i ewentualnie w jakiej wysokości,, - czy skarżący czy otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej...
majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie...
1   Następne >   3