Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Go 780/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-14

w roku 2015. Kara, która została na nią nałożona, jest horrendalna. Razem z dziećmi utrzymują się z wynagrodzenia skarżącej, renty rodzinnej, świadczenia 500+ i dochodów...
wykonane. Przy czym znaczna szkoda to taka, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie...

II SA/Rz 1629/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-02

) jest więc jedynym, na podstawie którego ocenia się zdolność do poniesienia tych kosztów, a którego wykazanie ciąży na osobie wnioskującej; świadczy o tym m.in. postanowienie...
Zakładu. O tym, że działalność ta mimo wszystko generuje jakieś dochody pośrednio świadczy jej wieloletnie kontynuowanie oraz posługiwanie się przy jej prowadzeniu osobą...

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-25

rodzinnego lub budzi wątpliwości, istnieje co prawda możliwość jej wezwania do złożenia w zakreślonym terminie do złożenia dodatkowego oświadczenia lub dokumentów źródłowych...
dotyczących jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego, niemniej w przypadku skarżącego uznano to za niecelowe. W niniejszej sprawie występował...

II SA/Wr 161/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

jej od kosztów sądowych wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz z mężem, ich łączny dochód wynosi 3.800 zł brutto (a składają się na niego: świadczenia...
) nie przedstawiła. Brak jest w aktach dokumentu świadczącego o prawnym rozwiązaniu związku małżeńskiego skarżącej i jej męża, a zatem nawet jeśli istnieją rzeczywiste...

II SA/Wr 157/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

sądowych wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz z mężem, ich łączny dochód wynosi 3.800 zł brutto (a składają się na niego: świadczenia...
) nie przedstawiła. Brak jest w aktach dokumentu świadczącego o prawnym rozwiązaniu związku małżeńskiego skarżącej i jej męża, a zatem nawet jeśli istnieją rzeczywiste osobiste...

II SA/Wr 155/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

sądowych wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz z mężem, ich łączny dochód wynosi 3.800 zł brutto (a składają się na niego: świadczenia...
) nie przedstawiła. Brak jest w aktach dokumentu świadczącego o prawnym rozwiązaniu związku małżeńskiego skarżącej i jej męża, a zatem nawet jeśli istnieją rzeczywiste osobiste...

II SA/Wr 156/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

sądowych wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz z mężem, ich łączny dochód wynosi 3.800 zł brutto (a składają się na niego: świadczenia emerytalne...
) nie przedstawiła. Brak jest w aktach dokumentu świadczącego o prawnym rozwiązaniu związku małżeńskiego skarżącej i jej męża, a zatem nawet jeśli istnieją rzeczywiste osobiste...

II SA/Wr 158/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

jej od kosztów sądowych wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz z mężem, ich łączny dochód wynosi 3.800 zł brutto (a składają się na niego: świadczenia...
) nie przedstawiła. Brak jest w aktach dokumentu świadczącego o prawnym rozwiązaniu związku małżeńskiego skarżącej i jej męża, a zatem nawet jeśli istnieją rzeczywiste...

II SA/Wr 149/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

jej od kosztów sądowych wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz z mężem, ich łączny dochód wynosi 3.800 zł brutto (a składają się na niego: świadczenia...
) nie przedstawiła. Brak jest w aktach dokumentu świadczącego o prawnym rozwiązaniu związku małżeńskiego skarżącej i jej męża, a zatem nawet jeśli istnieją rzeczywiste...

II SA/Wr 150/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

jej od kosztów sądowych wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz z mężem, ich łączny dochód wynosi 3.800 zł brutto (a składają się na niego: świadczenia...
) nie przedstawiła. Brak jest w aktach dokumentu świadczącego o prawnym rozwiązaniu związku małżeńskiego skarżącej i jej męża, a zatem nawet jeśli istnieją rzeczywiste osobiste...
1   Następne >   +2   4