Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

IV SA/Wa 171/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-31

odbiór przez nią świadczenia emerytalnego za marzec 2010 r. w wysokości 2018,96 zł; 3) potwierdzenie nabycia jednostek w funduszu inwestycyjnym - kwota wpłaty 21240 zł; 4...
skarżąca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego, to zarówno wysokość tego świadczenia - ok. 2019 zł - jak i okoliczność...

VI SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-04

, ewentualnie do wykazania okoliczności uzasadniających odstąpienie od badania sytuacji współmałżonka - w szczególności do złożenia dokumentów świadczących o zniesieniu...
, które ze względu na ciężką sytuację majątkową i rodzinną nie są w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania. Przyznanie prawa pomocy...