Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

III SA/Kr 828/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-12

. Przemilczał zwłaszcza te o posiadane przez domowników rachunki bankowe oraz pobieranie świadczeń rodzinnych., Z własnej inicjatywy dołączył kopie polis ubezpieczenia...
pytania o posiadane przez domowników rachunki bankowe, pobieranie świadczeń rodzinnych skarżący. Przemilczenie to budzi zdziwienie zwłaszcza, że skarżącemu nie stawiano...

II SA/Lu 1083/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-17

pielęgnacyjne [...] zł, świadczenia wychowawcze - [...] zł i zasiłki rodzinne [...] zł). Świadczenia te służą zaspokojeniu potrzeb dzieci, w tym dziecka chorego...
(majątkowa, a także niemajątkowa), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe...

IV SA/Gl 249/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-28

przez lekarza rodzinnego podczas świadczenia usług medycznych. Przepis ten stanowi bowiem o stosowaniu środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, nie precyzując o jakie konkretnie...
[...] z kontroli w NZOZ A S.C. M.D. i K.D. w S. zarządził w terminie do dnia [...] roku zapewnienie stosowania środków ochrony osobistej tj. fartucha podczas świadczenia usług...

II SA/Lu 1083/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-24

, oraz świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie [...] zł (świadczenie pielęgnacyjne [...] zł; świadczenia wychowawcze [...] zł oraz zasiłki rodzinne [...] zł...
jednak mieć na uwadze, że źródłem utrzymania rodziny są alimenty na dzieci i świadczenia z pomocy społecznej. Świadczenia te służą głównie zaspokojeniu potrzeb dzieci...

III SA/Lu 854/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-22

, aby potencjalna zapłata takiej kwoty przez osobę świadczącą usługi lekarza rodzinnego niosła ze sobą możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia...

III SA/Lu 225/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-09-19

pod nazwą Handel i Usługi P. C., polegającą na handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi oraz świadczeniu usług geologicznych, wiertniczych i z zakresu ochrony środowiska...
Pracy w Rzeszowie wyjaśnienia, z których wynikało, że P. C. dostarczył dokumentację medyczną z poszczególnych placówek medycznych i poradni, w których uzyskał świadczenia...

II SA/Rz 1089/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-18

., zmarłej [...] września 1997 r., pochowanej na Cmentarzu Komunalnym w K. przy ul. [...] w celu pochowania w grobie rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym w J. ul...
nie może być rozstrzygnięty w postępowaniu administracyjnym. Wwyjaśnił, że istnieje spór między uprawnionymi do pochowania zmarłych w grobie rodzinnym znajdującym...

SA/Rz 2402/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-01

, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia ZOZ, bowiem Przychodnia realizuje kontrakt z Regionalną Kasą Chorych na świadczenia zdrowotne w zakresie praktyki lekarza rodzinnego...
przez poczekalnię dzieci chorych. Ponadto Inspektor Wojewódzki ustalił, że Poradnia dla Dzieci w ramach Przychodni Rejonowej ZOZ A. Sp. z o.o. prowadzi świadczenia medyczne...

III SA/Kr 864/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

do wypłaty świadczenia z ostatniego miesiąca i kopię decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury małżonki., Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:, Zgodnie z art. 239...
pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych., Objaśniając swoją sytuację rodzinną podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną., Określając majątek...

III SA/Kr 756/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-11

na kwotę 3.352,79 zł wyjaśniając, że składa się na to 757,79 zł jej świadczenia przedemerytalnego oraz 2595 zł wynagrodzenia za pracę męża., Uzasadniając swoje starania...
zaakcentowała, że jej zdaniem znajduje się w trudnej sytuacji, bo ma przyznane niskie świadczenie przedemerytalne i nie stać jej ani na poniesienie kosztów sadowych...
1   Następne >   +2   +5   8