Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Po 1119/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-03

netto w wysokości [...], żona z tytułu zasiłku rodzinnego w wysokości [...], dodatku mieszkaniowego w wysokości [...] i dodatku energetycznego w wysokości [...]., W świetle...
wyniosły ok. [...] netto oraz z zasiłku rodzinnego, dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. Z oświadczeń skarżącego wynika zatem, że nie ma on środków pieniężnych...

I SAB/Kr 7/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-10

, zawartego w nim 'oświadczenia o stanie rodzinnym , majątku i dochodach', nadesłanych dokumentów oraz akt sprawy o sygn. I SA/Kr 114/14 M.B. samodzielnie prowadzi gospodarstwo...