Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 1367/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-07

. Argumentacji tej nie poparł jednak żadną dokumentacją świadczącą o sytuacji rodzinnej, finansowej czy majątkowej skarżącego. Nie można zatem ustalić, jakie aktualnie skarżący...

III SA/Gl 986/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-09

wynikające z ewentualnej egzekucji należności. Argumentacji tej nie poparł jednak żadną dokumentacją świadczącą o sytuacji finansowej, majątkowej czy rodzinnej. W aktach...
na sytuację materialną i rodzinną oraz konieczność utrzymania prowadzonego gospodarstwa domowego, w ocenie skarżącego, zasadnym jest wstrzymanie wykonania decyzji...

II GZ 269/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-26

swojej argumentacji nie poparł żadną dokumentacją świadczącą o sytuacji finansowej, majątkowej czy rodzinnej. Natomiast w aktach sprawy - poza orzeczeniem o stopniu...
to, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe...

III SA/Gl 463/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-05

uznaniową na rachunek skarżącego (wpływ świadczenia wychowawczego w kwocie 1.500 zł)., Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje., Stosownie do art. 243 § 1 ustawy...
pozostaje w siedmioosobowym gospodarstwie domowym. Skarżący uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę w kwocie 1.420 zł, z kolei jego rodzice otrzymują świadczenia z ubezpieczeń...

II GZ 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

o wstrzymanie jej wykonania. Konieczność zapłaty egzekwowanego świadczenia i związane z tym uszczuplenie majątku dłużnika są zwykłym następstwem takiej decyzji. Obowiązkiem...
przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia. Natomiast trudne do odwrócenia skutki są to skutki faktyczne lub prawne, które raz zaistniałe, spowodują...

III SA/Gl 40/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-19

netto z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz syn R. C. uzyskuje świadczenie rehabilitacyjne w kwocie 1.200 zł netto miesięcznie. Sam...
. świadczenia rehabilitacyjnego w kwocie 1.740,57 zł; zaświadczenie o osobach zameldowanych pod adresem wskazanym, jako miejsce zamieszkania skarżącego oraz zawiadomienie...

III SA/Gl 94/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-26

świadczenia i związane z tym uszczuplenie majątku stanowi zwykłe następstwo takiej decyzji. Obowiązkiem wnioskodawcy jest zatem wykazanie, iż na skutek egzekucji spornej kwoty...
w stosunku do niej mogłyby wystąpić., Poza tym sama szkoda, powstała z tytułu wykonania świadczenia publicznoprawnego ma charakter restytucyjny, ponieważ wiąże...

II SA/Gl 409/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-06

, papierów wartościowych lub też przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro. Jako źródło utrzymania wskazała świadczenie rentowe w wysokości 150 zł, a w druku formularza...
, a zatem sąd bada stan majątkowy i rodzinny wnioskodawcy (vide: postanowienie NSA z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt II OZ 400/13)., Odnosząc przywołaną wyżej regulację prawną...

III SA/Gl 314/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-04

wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy...
swoją sytuację finansową ograniczył się jedynie do przywołania takich okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że ta jest trudna. Pominął natomiast istotne informacje...

III SO/Gl 3/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-01

przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 ze zm.)., Podobnie art...
się jedynie do przywołania takich okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że ta jest trudna. Pominął natomiast informacje o dochodach i wydatkach swojej partnerki, podczas...
1   Następne >   3