Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Gl 1627/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-26

lokalnym, pozostające poza zakresem unormowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i należy do nich zaliczyć świadczenia, które spełniają dwa kryteria: stanowią...
ta została nałożona ustawą, ma charakter powszechnego, jednostronnie ustalanego przymusowego świadczenia pieniężnego, od którego wniesienia uzależnione jest dopiero...