Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 563/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-15

na przyjęciu przez organ wpisowy, że na skutek braku doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego, czyli błędną...
, że w prowadzonej przez siebie działalności biura wierzytelności i konsultingu zajmuje się świadczeniem elementów obsługi prawnej, bez sprawowania zastępstw procesowych (art. 6 i 7...

VI SA/Wa 75/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-13

prawnych wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach...
od których uzależniona jest prawidłowość świadczenia pomocy prawnej. W ocenie organu I instancji rolę wiodącą należy w tym przypadku przypisać odpowiedniemu poziomowi przygotowania...

II GZ 27/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

pełnomocnikiem strony może być m.in. adwokat lub radca prawny, a także 'inne osoby jeżeli przewidują to przepisy szczególne'. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu...
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069 ze zm.) określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej w RP przez prawników...

VI SA/Wa 821/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-30

nie można ograniczyć do jednej lub kliku, wąskich dziedzin prawa, skoro polega ono na świadczeniu pomocy prawnej w zakresie wskazanym w art. 6 i 7 u.r.p. i to w sposób samodzielny...
wykonywania zawodu należy rozumieć wykazaniem cech, od których uzależniona jest prawidłowość świadczenia pomocy prawnej w celu ochrony prawnej interesów podmiotów, na rzecz...

VI SA/Wa 2088/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-23

wniosków wpisowych powinna uwzględniać stopień praktycznego przygotowania wnioskodawców do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustaw korporacyjnych, zaś dowodami...
istniejących po stronie wnioskodawczyni uwarunkowań zawodowych tj. kwalifikacje zawodowe i praktyka świadczenia usług. Ocena tychże nie wypadła dla kandydata pozytywnie czemu...

II SAB/Sz 91/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-08

, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą...
prawnym (art. 252 § 1 p.p.s.a.). Oświadczenie to powinno odzwierciedlać rzeczywistą sytuację majątkową i rodzinną wnioskodawcy., W rozpoznawanej sprawie dwukrotnie...

VI SA/Wa 2087/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-23

istniejących po stronie wnioskodawcy uwarunkowań zawodowych tj. kwalifikacje zawodowe i praktyka świadczenia usług. Ocena tychże nie wypadła dla kandydata pozytywnie czemu dano...
, iż ocena rękojmiowa wniosków wpisowych powinna uwzględniać stopień praktycznego przygotowania wnioskodawców do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustaw...

II SAB/Sz 91/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-09

bezrobotnej, nie pobiera żadnych świadczeń ZUS i nie korzysta z jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze środków publicznych., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie o niezatrudnieniu...

II SAB/Sz 91/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-02

formularzu oświadczenie obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym...
rzeczywistą sytuację majątkową i rodzinną wnioskodawcy., W rozpoznawanej sprawie dwukrotnie oddalono wniosek K.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym...

VI SA/Wa 1504/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-17

prokuratorskim i od tego wpisu uzależniać podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych przez rozpoczęcie uczenia się. Rada uznała, że intencja świadczenia pomocy prawnej w sytuacji...
społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, ustroju sądów, samorządu radców prawnych i innych...
1   Następne >   2