Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

VI SA/Wa 3920/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

. o świadczeniach rodzinnych. Jednocześnie podniosła, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia...
bezrobotną, utrzymującą się z renty rodzinnej w wysokości 700 zł netto, zaś Wnioskodawca pracuje w szpitalu im. [...] w [...] w wymiarze 3/5 etatu, za co otrzymuje...

VI SA/Wa 673/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

, polegającą na przyjęciu, iż wynajem turystom pokoi gościnnych, z przeznaczeniem na noclegi jest, jak to ujęto: '...odpłatnym świadczeniem określonych usług...
', które obejmuje nie tylko działalność na płaszczyźnie kupna - sprzedaży, ale także świadczenie wszelkiego rodzaju usług, w tym najmu nieruchomości. Trudno tym samym...

VI SA/Wa 1929/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Skarżącej, organy wydając uchwały powyższej treści nie wzięły pod uwagę sytuacji rodzinnej Skarżącej, która jest matką samotnie wychowującą dziecko, dla której praca...
świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, chorobowego i wypadkowego oraz naraziłoby mnie i moją córkę na szkodę materialną...

II SAB/Wa 372/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-16

., I OSK 3415/15., W odpowiedzi na skargę KRN wniosła o jej oddalenie. Podtrzymała dotychczasową argumentacje w sprawie. Podkreśliła, że wypłacanie świadczeń poszczególnym...
, rodzinne) a także informacje, które naruszałyby godność, cześć (dobre imię), a więc dobra osobiste. Tym samym, jeśli informacja dotyczy sfery prywatnej, niezwiązanej...