Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 2244/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-27

gospodarczą, z której uzyskuje dochód w wysokości 3800 zł netto miesięcznie. Ponadto skarżący wskazał, iż pobiera świadczenie '500+' w wysokości 1000 zł miesięcznie...
prawa pomocy, okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona...