Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 864/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki rodzinne z ośrodka pomocy społecznej., Natomiast w rubryce 5 formularza - jego uzasadnieniu - skarżący wyjaśnił, że jest inwalidą...
decyzji potwierdzających wysokość i rodzaj przyznanych świadczeń rodzinnych i zasiłków oraz okresy, na które świadczenia te przyznano, a także dokumentów potwierdzających...

II SA/Wa 864/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-15

w wysokości 2.920 zł brutto, a źródłem tego dochodu jest jego wojskowa renta inwalidzka oraz przyznane żonie świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki rodzinne z ośrodka pomocy...
, kopii decyzji potwierdzających wysokość i rodzaj przyznanych świadczeń rodzinnych i zasiłków oraz okresy, na które świadczenia te przyznano, a także dokumentów...

I SA/Wa 1007/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-28

w wysokości [...] zł (brutto), będący świadczeniem emerytalnym z Wojskowego Biura Emerytalnego w S.. M. H. zamieszkuje w przedmiotowym lokalu mieszkalnym od lutego 1986 r...
. Od 24 kwietnia 1998 r. samotnie wychowuje dwoje dzieci, na które nie otrzymuje alimentów. Świadczenie emerytalne z Wojskowego Biura Emerytalnego jest jedynym źródłem...

I OSK 2871/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

[...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 czerwca...
wypłaty świadczenia mieszkaniowego., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, J. M., żołnierz zawodowy służby stałej, wystąpiła do Dyrektora...

I OSK 1139/12 - Wyrok NSA z 2013-05-21

Mieszkaniowej z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. O.-N. na rzecz...
. w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego., W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku Sąd I instancji wskazał następujący stan sprawy:, Dyrektor Oddziału...

II SA/Wa 417/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-29

., której przyznano wojskową rentę rodzinną. Świadczy o tym chociażby zastrzeżenie zawarte w przepisie art. 23 ust. 3 ustawy, stosownie do którego prawo do kwatery przysługuje...
jego śmierci, członkowie rodziny uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej. Prawo do kwatery, o którym mowa powyżej, dotyczy jednej wspólnej kwatery i przysługuje przez czas...

II SA/Wa 639/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

rodzinnego i opiekuńczego oraz wskazując na datę zawarcia małżeństwa ([...] czerwca 2009 r.) skarżąca konkludowała, iż nie można z faktu pobrania świadczenia przez A. M. w 2004...
, z punktu widzenia przepisów Prawa rodzinnego (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) nabycie prawa do świadczenia mieszkaniowego i jego wypłata na rzecz żołnierza zawodowego A. M...

II SA/Wa 966/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2012 r. J...
. Z. wystąpiła do Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w [...] o wypłatę świadczenia mieszkaniowego., Pismem z dnia [...] stycznia 2011 r. organ...

I OSK 3038/12 - Wyrok NSA z 2013-12-20

[...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od R. G. na rzecz Prezesa Wojskowej Agencji...
świadczenia mieszkaniowego., W uzasadnieniu wyroku podano, że wnioskiem z dnia 20 maja 2011 r. skarżący sierż. R. G. wystąpił o wypłatę świadczenia mieszkaniowego...

II SA/Wa 968/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-12

Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego oddala skargę Decyzją z dnia [...] kwietnia 2012 r...
. 1367 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania M. S. od decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w S. nr [...] z dnia [...] marca 2012 r. w sprawie odmowy wypłaty świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   15