Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 28/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

, sygn. akt IV SA/Po 235/11 w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie świadczeń...
rodzinnych postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania Pismem z dnia 21 sierpnia 2012 r. M. W. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim...

I OPP 108/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

świadczeń rodzinnych i z pewnością jest ona ważna dla skarżącego, jednakże na rozpoznanie czekają również inne sprawy w tym przedmiocie, które wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu...

I OPP 6/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

/Gl 564/19 w sprawie ze skargi K. N. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia...
oddalił skargę K. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego...

II SAB/Rz 68/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-03

mieszkaniowy (371 zł miesięcznie), zasiłki rodzinne (169 zł miesięcznie), zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) oraz świadczenie z pomocy społecznej (600 zł miesięcznie...
miesięcznie), stypendium specjalne (470 zł miesięcznie), stypendium socjalne (1 129 zł miesięcznie), świadczenie pielęgnacyjne (1 200 zł miesięcznie), dodatek...