Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 935/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

maszynę., W kontekście tego wyroku skarżący podnieśli, że przewoźnik nie przedstawił żadnego dowodu mogącego świadczyć, w jakim momencie pierwsze drzwi samolotu zostały...
nie ma żadnego dowodu mogącego świadczyć, w jakim momencie zostały otwarte pierwsze drzwi samolotu, umożliwiając pasażerom opuszczeniem maszyny, co jest kluczowe...