Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

IV SAB/Gl 125/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-12

rodziny skarżącego zadeklarowany został w kwocie [...] zł, na którą składają się pobierane przezeń świadczenia rodzinne ([...] zł), wynagrodzenie jego małżonki za pracę...
', jak również świadczeniami rodzinnymi. Równocześnie wnioskodawca oświadczył, iż nie posiada żadnych nieruchomości, przedmiotów wartościowych ani zasobów pieniężnych., Miesięczny dochód netto...

IV SAB/Gl 35/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-07

, na który składa się pobierany przezeń zasiłek rodzinny (310 zł), świadczenie wychowawcze (500 zł), wynagrodzenie jego małżonki za pracę świadczoną w niepełnym wymiarze...
jego żona oraz dwóch synów - jeden z nich jest studentem, zaś drugi uczniem gimnazjum), uzasadniającą objęcie wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych. Równocześnie...

IV SAB/Gl 2/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-18

, na którą składa się pobierany przezeń zasiłek rodzinny (247 zł), świadczenie wychowawcze (500 zł), zasiłek celowy z pomocy społecznej (640 zł) oraz wynagrodzenie jego małżonki...
oraz dwóch synów - jeden z nich jest studentem, zaś drugi uczniem gimnazjum), uzasadniającą objęcie wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych. Równocześnie wnioskodawca...

IV SAB/Gl 125/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-18

w kwocie 3.346,65 zł, na który składa się pobierany przezeń zasiłek rodzinny (310 zł), świadczenie wychowawcze (500 zł), wynagrodzenie jego małżonki za pracę świadczoną...
(w skład której wchodzi jego żona oraz dwóch synów - jeden z nich jest studentem, zaś drugi uczniem gimnazjum), uzasadniającą objęcie wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych...

IV SAB/Gl 43/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-04

z nich jest studentem, zaś drugi uczniem gimnazjum), uzasadniającą objęcie wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych. Równocześnie wnioskodawca oświadczył, że nie posiada żadnych...
świadczeń rodzinnych nadesłał on w tym zakresie również kopie wydanych w poprzednich miesiącach czterech decyzji administracyjnych o przyznaniu mu zasiłku okresowego...

I SAB/Wa 195/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na bezczynność Sądu Rejonowego L. w przedmiocie wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych postanawia: stwierdzić swą...

IV SAB/Gl 149/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-09

rodzinny (310 zł) i zasiłek okresowy (93 zł), wynagrodzenie jego małżonki za pracę świadczoną w niepełnym wymiarze (786,65 zł), stypendia - socjalne i mieszkaniowe...
w czteroosobowej rodzinie skarżącego wynosi 565,01 zł. Skarżący i członkowie jego rodziny otrzymują świadczenia z pomocy społecznej. K.M. wskazał, że posiada samochód...

IV SA/Gl 113/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-27

gospodarstwa domowego skarżącego polepszyła się o czym świadczy chociażby fakt, że aktualnie nie pobiera on już świadczeń z pomocy społecznej ani świadczeń rodzinnych...
przez skarżącego świadczenie wychowawcze (500 zł), stypendia pobierane przez jego synów w kwotach odpowiednio 100 zł i 300 zł oraz wynagrodzenie małżonki za pracę (786,65...

IV SA/Gl 113/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-20

źródła dochodu, a jego rodzina objęta była całym szeregiem form wsparcia z pomocy społecznej pobierając w tych ramach liczne świadczenia, w postaci zasiłku okresowego...
czteroosobowej rodziny - trudno uznać, aby jej położenie było na tyle trudne, by mówić o ubóstwie (na dochód ten, poza rentą wnioskodawcy składa się świadczenie...

III OSK 5746/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-14

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie otrzymywał świadczenia zdrowotnego od sporządzających opinię, a Sąd nie prowadzi działalności leczniczej...
błędną wykładnię definicji ustawowej świadczenia zdrowotnego, a w konsekwencji błędne przyjęcie, iż skarżący nie otrzymał świadczenia zdrowotnego od jednostki...
1   Następne >   +2   +5   +10   15