Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

II SAB/Wa 70/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

były w ramach pracy świadczonej na rzecz NBP?, 5) Jaki koszt w związku z powyższym poniósł Narodowy Bank Polski?, W ocenie skarżącego pytania dotyczą informacji publicznych...
dążą do ograniczania wolności prasy. Wskazał, że informacje o tym, czy wszczynane przez NBP postępowania sądowe są prowadzone przez prawników świadczących pracę dla NBP...