Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I OPP 6/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

/Gl 564/19 w sprawie ze skargi K. N. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia...
oddalił skargę K. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego...

I OPP 121/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

konstytucyjność art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) w sprawie o sygn. P 1/14 ma wpływ...
nad niepełnosprawną matką. Skarżąca podniosła, że dotychczasowa zwłoka w przyznaniu jej żądanego świadczenia przez organ, powoduje uszczerbek w jej sytuacji finansowej. Stan...

IV SO/Wa 6/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

lub otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych,, - czy otrzymuje świadczenie rentowe - jeżeli tak, do nadesłania kserokopii decyzji właściwego organu o przyznaniu tego świadczenia...
lub określającej aktualną wysokość tego świadczenia,, - czy otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakie i ewentualnie w jakiej wysokości,, - czy korzysta...

IV SO/Wa 7/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

lub otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych,, - czy otrzymuje świadczenie rentowe - jeżeli tak, do nadesłania kserokopii decyzji właściwego organu o przyznaniu tego świadczenia...
lub określającej aktualną wysokość tego świadczenia,, - czy otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakie i ewentualnie w jakiej wysokości,, - czy korzysta...

IV SO/Wa 7/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-14

jako osoba bezrobotna, c) nie otrzymuje świadczenia rentowego, d) nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej, e) nie korzysta z pomocy finansowej i rzeczowej rodziny. Oceniając...
, wykazał strategię zmierzającą do pozbawienia skarżącego prawa do świadczenia rentowego. Ponadto podkreślił, że wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy wymaga...

I OZ 1215/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

, nie otrzymuje świadczenia rentowego, nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej, nie korzysta z pomocy finansowej i rzeczowej rodziny. Oceniając swoją sytuację osobistą, rodzinną...
do pozbawienia skarżącego prawa do świadczenia rentowego. Ponadto podkreślił, że wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy wymaga przeprowadzenia badań medycznych...

II SA/Wa 167/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-27

wyraźnie zdefiniowane; przyjmuje się, że w zakres tego pojęcia wchodzą m.in. dobre imię, cześć, życie rodzinne, nienaruszalność domostwa, życie seksualne, tajemnica...
o ich uprzywilejowaniu, wobec analogicznych kompetencji dla aż dwóch tysięcy obywateli (pkt. 1 jeden wskazanej jednostki redakcyjnej). Świadczy to o uznaniu przez prawodawcę sędziów...