Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II GZ 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. Nr 227, poz. 2245). W § 4...
świadczeń z okresu ostatnich dwu lat. W związku z tym, że złożone we wniosku o przyznanie prawa pomocy oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach okazało...