Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

GZ 18/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-07

przez ustanowienie adwokata z urzędu. Zaś dochody osiągane przez nią nie uzasadniają przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym. Dodać należy, że skarżąca otrzymuje świadczenie...
przez wnioskodawczynię nie uzasadniają przyznania jej prawa pomocy w zakresie całkowitym. Jednakże mając na uwadze ich wysokość, a także sytuację rodzinną i osobistą C. Ż...