Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 152/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

określonym. Skarżąca nie posiada oszczędności pieniężnych, jak też przedmiotów wartościowych. Dochód uzyskiwany przez skarżącą z tytułu przyznanego jej świadczenia rodzinnego...
oraz w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach sporządzonym na urzędowym formularzu PPF M. S. podała, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej...

V SA/Wa 159/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-16

o pow. ... m² i ... ha nieruchomości gruntowej. Cała rodzina utrzymuje się z dochodów skarżącego ze świadczenia emerytalnego - ... zł, zasiłku rodzinnego - ... zł...
do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy lub budzi wątpliwości, sąd na podstawie art. 255 ustawy p.p.s.a....

V SA/Wa 364/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-20

Sąd może otrzymać z odpowiednich urzędów. Do pisma załączył odcinek emerytury matki za styczeń 2011r. w wysokości 628,42 złote netto, potwierdzenie wypłaty świadczenia...
rolną o pow. 6 ha. Podał również, posiada rachunek bankowy oraz ciągnik rolniczy ze sprzętem. Wyjaśnił także, że wraz z rodzicami utrzymuje się z ich świadczeń emerytalnych...

V SA/Wa 1472/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-13

rolną - trwały użytek zielony o wartości około 30.000 zł ([...] ha). Do miesięcznych dochodów rodziny skarżący zaliczył świadczenia rentowe otrzymywane przez rodziców...
w łącznej wysokości 1.660 zł oraz świadczenie '500+' w wysokości 1.000 zł. Skarżący wymienił również zobowiązania i stałe wydatki w łącznej kwocie 4.620 zł, w tym raty...

V SA/Wa 2446/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

o wysokości wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwu lat;, 6) zaświadczenie o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy wydawane...
również nie wyjaśniono wskazanych wątpliwości. Skarżący nie wypowiedział się w zakresie uzyskiwanych miesięcznych dochodów, za wyjątkiem świadczenia rentowego matki. Ogólne...

V SA/Wa 2740/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-31

jako źródła dochodów rodziny wskazał świadczenie emerytalne ojca w kwocie 1.900 zł netto miesięcznie oraz dochód z tytułu gospodarstwa rolnego w wysokości 2.900 zł...
uzyskiwanych przez skarżącego z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego,, b) dokumentu potwierdzającego wysokość świadczenia emerytalnego ojca skarżącego, np. ostatniej...

V SA/Wa 439/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

skarżącego o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, a podstawę jego utrzymania stanowi świadczenia emerytalne KRUS...
zaliczane do najniższych klasach użyteczności tj. od IV do VI. Do wniosku skarżący załączył odcinek emerytury (świadczenie kwartalne w kwocie [...] zł), zaświadczenie...

V SA/Wa 159/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-12

i jego ośmioosobową rodziną utrzymuje się z jego świadczenia emerytalnego w wysokości 1300 złotych., W związku z tym, iż złożone oświadczenia okazały się niewystarczające do oceny...
cała rodzina uzyskuje następujące dochody: emerytura skarżącego 1314 złotych, zasiłek rodzinny 1490 złotych, zasiłek opiekuńczy - 400 złotych oraz raz w roku dopłaty...

V SA/Wa 2862/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-22

wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwu lat;, 6) zaświadczenie o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy wydawane przez właściwą...
i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy lub budzi wątpliwości, sąd na podstawie art. 255 p.p.s.a., ma prawo wezwania takiej osoby do złożenia dodatkowego...

V SA/Wa 714/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

) zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwu lat;, 6) zaświadczenie o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy...
rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy lub budzi wątpliwości, sąd na podstawie art. 255 p.p.s.a., ma prawo wezwania takiej osoby...
1   Następne >   +2   4