Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 2039/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-10

również, że rodzina utrzymuje się z pensji Skarżącego (2.600 zł), gospodarstwa rolnego (2.000 zł), zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł) oraz świadczenia rodzinnego (500 zł...
, umowę o świadczenie usług szkoleniowych, skierowanie do poradni specjalistycznej, koszty telewizji, telefonu oraz internetu, bankowe potwierdzenie przelewu, arkusz...

V SA/Wa 128/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-18

córką' i pozostałych zasiłków oraz świadczeń rodzinnych na kwotę: 2.910 zł. Skarżąca przedstawiła również swoje zobowiązania stałe i wydatki, do których zaliczyła...
wraz z mężem prowadzi działalność rolniczą, z której uzyskuje stałe dochody (według przedłożonego zaświadczenia w wysokości 19.331,62 zł rocznie), otrzymuje świadczenia...

V SA/Wa 114/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-31

na wezwanie skarżąca nadesłała do Sądu kopie decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 rok w wysokości 93 zł, kopie decyzji przyznającej świadczenie...
o zwolnienie od kosztów sądowych., W uzasadnieniu wniosku oświadczyła, że jedynym stałym źródłem dochodu trzyosobowej rodziny jest zasiłek rodzinny w wysokości 74 zł...

V SA/Wa 338/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-12

dla opiekuna' w wysokości 520 zł oraz świadczenie rodzinne w wysokości 248 zł. Otrzymywana pomoc finansowa niewątpliwie korzystnie wpływa na sytuację majątkową rodziny...
na leczenie., Odpowiadając na wezwanie do złożenia dodatkowych dokumentów Skarżący przedstawił kserokopie decyzji z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia...

V SA/Wa 1404/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-09

bezrobotną bez prawa do zasiłku. W rubryce numer 10 wniosku skarżący oświadczył, iż źródłem utrzymania jego rodziny jest świadczenie rodzinne na troje dzieci oraz świadczenie...

V SA/Wa 564/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-25

miesięcznie ... zł (dochody z gospodarstwa plus świadczenie rodzinne)., W dodatkowym oświadczeniu Skarżący wskazał, iż prowadzi gospodarstwo domowe tylko z żoną i córką...

VIII SA/Wa 755/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-28

sądowych. W uzasadnieniu wyjaśnił, że wraz z żoną i pięciorgiem małoletnich dzieci utrzymuje się z niewielkiego gospodarstwa rolnego ([...] ha) i świadczeń rodzinnych...
sądowoadministracyjnym instytucji 'prawa pomocy' jest zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na dochody, stan majątkowy i rodzinny nie może ponieść kosztów związanych...

V SA/Wa 2039/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

w wysokości 2.000 zł, a ponadto jego żona otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 1.000 zł oraz świadczenie rodzinne w wysokości 500 zł. Łączny dochód czteroosobowej rodziny...
świadczenie 500+ na dzieci. Wyjaśniając kwestię dochodów z działalności rolniczej wskazał, iż 'nie ma korzyści z gospodarstwa ponieważ ARiMR żąda spłat młodego rolnika'. Skarżący...

V SA/Wa 291/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

w prawie administracyjnym, np. w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych., Nie jest zatem zrozumiałe dlaczego organ zakłada, że pojęcie 'dochodu' użyte...
, pozostałe świadczenia uzyskane w oparciu o decyzję z ... lipca 2015 r. nie rekompensują zaś w pełni tych nakładów, ani też utraconych dochodów z tych gruntów. Całość...

V SA/Wa 868/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-13

bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Wzięto pod uwagę, iż czteroosobowa rodzina wnioskodawca utrzymuje się z niewielkiego świadczenia rentowego...
oraz z zasiłku rodzinnego, co świadczy o ich trudnej sytuacji materialnej., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   35