Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Bd 561/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-19

jest darowizna, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że nie doszło do faktycznego świadczenia na rzecz F. M. kosztem majątku darczyńcy. Intencją darczyńcy...
przedmiotowo istotne czynności prawnej jaką jest darowizna, określone w art. 888 § 1 kodeksu cywilnego, organ uważa, że nie doszło do faktycznego świadczenia na rzecz F. M. kosztem...