Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

II SA/Gd 77/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-01

obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawcy wynika, że prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe...
z żoną, mając na utrzymaniu dwoje dzieci. Źródłem utrzymania rodziny są dochody wnioskodawcy z tytułu świadczeń rentowych w wysokości 820 zł miesięcznie oraz dochód syna...