Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VII SA/Wa 234/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

z prowadzonej przez męża skarżącej działalności gospodarczej (około 870 zł), świadczenie wychowawcze na dziecko (500 zł) i świadczenie rodzinne (124 zł). Jako zobowiązania...

VII SA/Wa 231/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

działalności gospodarczej (około 870 zł), z tytułu pracy żony na pół etatu (797 zł), świadczenie wychowawcze na dziecko (500 zł) i świadczenie rodzinne (124 zł...

III SA/Lu 811/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-09

wynagrodzenie w kwocie [...] zł do wypłaty plus świadczenia rodzinne - [...] zł (wyciąg z konta bankowego synowej skarżącej). Skarżąca zawiesiła prowadzoną przez siebie...
państwa należy uiszczać na równi z innymi wydatkami obciążającymi skarżącą. Ponadto w ocenie referendarza fakt udzielenia skarżącej kredytów świadczy o jej dobrej...

VII SA/Wa 2192/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-05

składa się wynagrodzenie za pracę uzyskiwane przez małżonka w wysokości 1916 złotych miesięcznie, zasiłek rodzinny w wysokości 248,00 złotych, świadczenie wychowawcze...
zaznaczyła fakt, iż otrzymują świadczenie 500 plus na dwójkę dzieci i świadczenia rodzinne potwierdza ich sytuację rodzinną., Do ponoszonych miesięczne wydatków...

VII SA/Wa 2193/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-05

odkładanie. Wnioskodawczyni zaznaczyła fakt, iż otrzymują świadczenie 500 plus na dwójkę dzieci i świadczenia rodzinne potwierdza ich sytuację rodzinną., Do ponoszonych...
. i ponoszą koszty jego utrzymania. Ponadto otrzymuje świadczenie wychowawcze na dwoje dzieci w wysokości 1000 złotych oraz zasiłek rodzinny w wysokości 248,00 złotych...

VII SA/Wa 2183/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-04

składa się wynagrodzenie za pracę uzyskiwane przez wnioskodawcę w wysokości 1916 złotych miesięcznie, zasiłek rodzinny w wysokości 248,00 złotych, świadczenie wychowawcze...
, iż otrzymują świadczenie 500 plus na dwójkę dzieci i świadczenia rodzinne potwierdza ich sytuację rodzinną., Do ponoszonych wydatków wnioskodawca zaliczył: zakup żywności 500...

VII SA/Wa 2184/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-04

się wynagrodzenie za pracę uzyskiwane przez wnioskodawcę w wysokości 1916 złotych miesięcznie, zasiłek rodzinny w wysokości 248,00 złotych, świadczenie wychowawcze...
świadczenie 500 plus na dwójkę dzieci i świadczenia rodzinne potwierdza ich sytuację rodzinną., Do ponoszonych wydatków wnioskodawca zaliczył: zakup żywności 500 złotych...

III SA/Lu 635/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-12

resortowy wpis 16: Medycyna rodzinna, co daje podstawy do stwierdzenia, że w ramach tej komórki udzielane są świadczenia medycyny rodzinnej w trybie doraźnym. Obok...
zdrowotnej na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r., w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej...

II OZ 1290/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

choroby zawodowej ani świadczenia rehabilitacyjnego. Konieczna jest zatem odpowiedź na pytanie, czy sprawa jest sprawą z zakresu świadczeń leczniczych., Wniesiona skarga...
leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.). Świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne...

VII SO/Wa 62/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-17

jego rodziny jest świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), które otrzymuje z żoną na każde dziecko oraz zasiłek rodzinny ([...] zł), jednak faktu tego wnioskodawca...
jest świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), które otrzymuje z żoną na każde dziecko, oraz zasiłek rodzinny w wysokości [...] zł. Wnioskodawca dodał również, że razem z żoną...
1   Następne >   +2   +5   +10   47