Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 907/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-06

oraz świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł. Strona wykazała również, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2, oraz nieruchomość [...] o powierzchni...

I SA/Wa 478/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-23

na przedmiotowym gruncie ogrodu działkowego - obecnie Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' świadczy o wystąpieniu w sprawie nieodwracalnych skutków prawnych w rozumieniu art. 156...
przedmiotowej decyzji oraz wskazując, iż art. 24 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych wyłącza możliwość stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji...

VII SA/Wa 1583/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

dochód będzie niższy, gdyż pobierane alimenty i zasiłek rodzinny na syna ulegną wstrzymaniu ze względu na ukończenie przez niego w tym roku technikum uzupełniającego...
. Oświadczyła, że córki otrzymują zasiłek rodzinny oraz alimenty, gdyż jeszcze się uczą w gimnazjum i szkole podstawowej. Podała także, że na troje dzieci zostało przyznane...

I SA/Wa 2925/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-29

,, b) dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanego przez skarżących świadczenia rentowego - na przykład odcinka wypłaty renty bądź kopii decyzji właściwego organu...
rentowego o przyznaniu świadczenia,, c) oświadczenia wskazującego, jakie koszty ponosi skarżący na codzienne, niezbędne utrzymanie a ponadto wyjaśniającego...

VI SA/Wa 1286/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

, z której wynika, że miesięczna wysokość świadczenia emerytalnego skarżącego do wypłaty wynosi 2.075,58 zł [...]., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W ocenie referendarza sądowego, stan majątkowy skarżącego (a w szczególności wysokość świadczenia emerytalnego...

VI SA/Wa 1285/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

Oddział w R. z dnia [...] marca 2012 r. o waloryzacji emerytury, z której wynika, że miesięczna wysokość świadczenia emerytalnego skarżącego do wypłaty wynosi 2.075,58 zł...
majątkowy skarżącego (a w szczególności wysokość świadczenia emerytalnego oraz oszczędności) pozwalają skarżącemu na uiszczenie kosztów sądowych w niniejszej sprawie...

I SA/Wa 1626/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-20

domowe. Źródłem jego utrzymania jest renta w wysokości [...] zł miesięcznie oraz świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej. Poza domem o powierzchni [...] m...
sądowych. Jak wynika ze złożonego oświadczenia jedynym źródłem utrzymania skarżącego jest renta chorobowa oraz świadczenia z pomocy społecznej. W ocenie referendarza...

I SA/Wa 454/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną M.. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia emerytalne wnioskodawcy oraz jego żony w łącznej wysokości [...] zł...
jedynym źródłem utrzymania rodziny są świadczenia emerytalne wnioskodawcy oraz jego żony, które niemal w całości przeznaczane są na utrzymanie i leczenie. W ocenie...

I SA/Wa 445/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-10

oraz synem. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia rentowe skarżącego oraz jego żony w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Syn wnioskodawcy był osobą bezrobotną...
rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną...

I SA/Wa 980/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-24

wynika, że skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe samotnie. Utrzymuje się z uzyskiwanego świadczenia rentowego w wysokości [...] zł. Miesięczne koszty utrzymania domu...
z faktu, że skarżąca uzyskuje dochody wystarczające do tego, by uiścić koszty prowadzonego postępowania sądowego. Wprawdzie dochody z otrzymywanego świadczenia rentowego...
1   Następne >   3