Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II SA/Ol 591/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-07-07

, które bardzo często przewyższają dochód. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną i córką. Do wspólnego...
rodzinnego, majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawcy., Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...

II SA/Ol 764/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-29

, iż sytuacja rodzinna i finansowa zmusiła go do wyjazdu za granicę do pracy w celu zapewnienia płynności finansowej na zaspokojenie podstawowych potrzeb jego rodziny. Podał...
., Sygn. akt II OZ 712/08, LEX 493641)., W świetle powyższych rozważań, należy zatem stwierdzić, iż okoliczności wskazywane przez skarżącego nie świadczą o zachowaniu...