Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

V SA/Wa 2935/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-16

do zasiłku rodzinnego w wysokości 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,, • świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 500 zł miesięcznie do ukończenia przez uprawnioną...
świadczenia (tj. świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny i świadczenie z funduszu alimentacyjnego) stanowią jedyne wpływy na konto skarżącej. W konsekwencji skarżąca wykazała...

IV SA/Wa 1997/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-12

do prowadzenia w jego imieniu niniejszej sprawy. Trudno bowiem byłoby uznać za możliwe, iż biuro, którego działalnością statutową jest świadczenie usług za stosowna opłata...
ze stawiennictwem osobistym, a także, zaufanie względem przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, znaczna liczba petentów zarówno należących do społeczności...

I OZ 917/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528), a także organizacje pozarządowe...
użyteczność. Potwierdza to lektura uzasadnienia skargi kasacyjnej, które świadczy, że jest ona wniesiona dla wyjaśnienia kwestii uprawnienia podmiotowego obywateli...

IV SA/Wa 3054/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

dyrektywy. Konsul nie zbadał także dokumentacji uzupełniającej, świadczy to o braku dokonania dogłębnej analizy całokształtu materiału dowodowego., Odwołująca zarzuciła...
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa poszanowania życia rodzinnego, bowiem decyzja ma charakter dyskryminujący., Minister Spraw Zagranicznych decyzją...

IV SA/Wa 3041/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

także dokumentacji uzupełniającej, świadczy to o braku dokonania dogłębnej analizy całokształtu materiału dowodowego., Odwołujący zarzucił również, iż decyzja została oparta...
prawa poszanowania życia rodzinnego, bowiem decyzja ma charakter dyskryminujący. Ponadto w skarżonej decyzji podkreślono, że wnioskodawca trzykrotnie otrzymał odmowę wjazdu...

IV SA/Wa 2972/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

uzupełniającej, świadczy to o braku dokonania dogłębnej analizy całokształtu materiału dowodowego., Odwołujący zarzucił również, iż decyzja została oparta...
poszanowania życia rodzinnego, bowiem decyzja ma charakter dyskryminujący. Ponadto w skarżonej decyzji podkreślono, że wnioskodawca trzykrotnie otrzymał odmowę wjazdu...

IV SA/Wa 2971/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

dyrektywy. Konsul nie zbadał także dokumentacji uzupełniającej, świadczy to o braku dokonania dogłębnej analizy całokształtu materiału dowodowego., Odwołujący zarzucił...
Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa poszanowania życia rodzinnego, bowiem decyzja ma charakter dyskryminujący. Ponadto w skarżonej decyzji podkreślono...