Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1437/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-10

, że daje ona podstawy do częściowego uwzględnienia złożonego wniosku. Skarżąca jest w podeszłym wieku i utrzymuje się ze świadczenia rodzinnego z którego znaczna część...
oraz wyżywienie. Wnioskodawczyni wyjaśniła również, że od kilku lat jest wdową, obecnie ma 77 lat i wszelkie koszty ponosi sama, utrzymuje się wyłącznie z renty rodzinnej...

I SA/Wa 140/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-12

rodzinnego, zawodowego i społecznego. Z kolei animus musi być wystarczająco uzewnętrzniony w postaci określonych zachowań psychofizycznych oraz czynności prawnych...
(i nie w związku z jej wybuchem) zamieszkiwał w N. na obecnym obszarze RP, gdzie toczyło się jego życie rodzinne, jak też zawodowe. Zostały zatem spełnione oba elementy...

I OSK 2867/15 - Wyrok NSA z 2016-04-28

zabużańskiego i podniósł, że przyrzeczona umowami republikańskimi kompensacja miała przede wszystkim cechy świadczenia 'pomocowego' o charakterze w pierwszej kolejności...
, czy też przez ograniczenie właściciela w prawie rozporządzania tym majątkiem (ordynacje, majoraty, senioraty, minoraty, fideikomisy rodzinne, powiernictwa rodzinne, dobra zapowiednie i czasowo...

I SA/Wa 437/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

. Źródłem jej utrzymania jest świadczenie emerytalne w wysokości 1500 zł miesięcznie. Posiadany majątek to mieszkanie o powierzchni 55 m²., W uzasadnieniu wniosku strona...
o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe...

I SA/Wa 2007/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-24

gospodarstwo domowe wraz z żoną E. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia emerytalne skarżącego i jego żony w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Posiadany majątek to dom...
., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne...

I SA/Wa 1098/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-22

wynika, że wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Źródłem jego utrzymania jest świadczenie emerytalne w wysokości [...] ([...]) zł miesięcznie...
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy...

I SA/Wa 1385/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-07

, że wnioskodawczyni prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z dwoma pełnoletnimi synami. Źródłem utrzymania rodziny jest świadczenie emerytalne skarżącej w wysokości [...] zł...
granicami Rzeczypospolitej Polskiej., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika...

I SA/Wa 1315/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-27

dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Źródłem jej utrzymania jest świadczenie...
z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych...

I SA/Wa 1054/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-15

wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną G.. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia emerytalne wnioskodawcy i jego żony w łącznej wysokości 4340 zł miesięcznie. Posiadany...
od kosztów sądowych., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi...

I SA/Wa 2569/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

.) tak jakby była to jedna i ta sama nieruchomość. Wieloletnie rozchwianie i niekonsekwencja samej skarżącej a także historia rodzinna również świadczą...
, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości. Według organu z treści...
1   Następne >   +2   +5   +10   21