Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

V SA/Wa 2621/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-19

wskazuje nadto, iż rodzina wnioskodawcy otrzymuje świadczenie rodzinne z ośrodka pomocy społecznej. Okoliczności te przemawiają za uznaniem wnioskodawcy za osobę...
o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż gospodarstwo domowe prowadzi z żoną i dwoma synami, posiada dom o pow. [...] m2, mieszkanie o pow. [...] m2 oraz nieruchomość...

V SA/Wa 2621/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

egzekucji komorniczej, zaś analiza załączonych wyciągów z rachunku bankowego wskazuje, iż rodzina wnioskodawcy otrzymuje świadczenie rodzinne z ośrodka pomocy społecznej...
adwokata. W uzasadnieniu wniosku, jak i w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż gospodarstwo domowe prowadzi z żoną i dwoma synami, posiada dom...

I SA/Wa 939/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-01

jej utrzymania jest świadczenie rodzinne w wysokości [...] miesięcznie. Skarżąca wskazała, że jest osobą w podeszłym wieku. Poza 150-letnim domem o pow. [...] oraz gospodarstwem...
ze skargi I.S. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Z oświadczenia o stanie rodzinnym...

V SA/Wa 2430/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-14

, że Skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe z synem oraz mężem. Podstawą utrzymania rodziny są świadczenia rodzinne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...
pielęgnacyjny na osobę uprawnioną, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia na dziecko. Zgodnie z zaświadczeniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy...

IV SA/Wa 257/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

wskazał, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną, poza tym w gospodarstwie tym pozostaje ich pięcioro dzieci. Osiąga dochody z tytułu świadczenia rodzinnego w łącznej...
decyzji o przyznaniu dodatków rodzinnych, zaświadczenia o sytuacji rodzinnej., W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym, przedstawionym w formularzu PPF wnioskodawca...

V SA/Wa 2649/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

(sygn. akt VSA/Wa 2649/12). Wynika z nich, że żona skarżącego pobiera świadczenie rodzinne (łącznie [...] zł za okres trzech miesięcy), na skarżącym ciąży obowiązek...
o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną oraz siedmiorgiem dzieci. Pięciu synów ze względu na poważne problemy...

V SA/Wa 234/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

. 56 akt). Ponadto rodzina skarżącego otrzymuje zasiłek rodzinny na dziecko (vide: decyzja Wójta Gminy T. z dnia [...] r., k. 44 akt) oraz świadczenie wychowawcze (vide...
znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny skarżącego, która utrzymuje się z renty rolniczej w wysokości 441,28 zł oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych...

V SA/Wa 231/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

. 56 akt). Ponadto rodzina skarżącego otrzymuje zasiłek rodzinny na dziecko (vide: decyzja Wójta Gminy T. z dnia [...] r., k. 44 akt) oraz świadczenie wychowawcze (vide...
taki znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny skarżącego, która utrzymuje się z renty rolniczej w wysokości 441,28 zł oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych...

V SA/Wa 233/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

. 56 akt). Ponadto rodzina skarżącego otrzymuje zasiłek rodzinny na dziecko (vide: decyzja Wójta Gminy T. z dnia [...] r., k. 44 akt) oraz świadczenie wychowawcze (vide...
taki znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny skarżącego, która utrzymuje się z renty rolniczej w wysokości 441,28 zł oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych...

V SA/Wa 232/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

. 56 akt). Ponadto rodzina skarżącego otrzymuje zasiłek rodzinny na dziecko (vide: decyzja Wójta Gminy T. z dnia [...] r., k. 44 akt) oraz świadczenie wychowawcze (vide...
taki znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny skarżącego, która utrzymuje się z renty rolniczej w wysokości 441,28 zł oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych...
1   Następne >   +2   +5   +10   57