Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SAB/Wa 405/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-27

2015 r., o przyznaniu świadczenia rodzinnego., Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:, Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie...
jest to opieka całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł przyznanego do dnia...

II SA/Wa 1746/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

, w tym opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Zatem zarówno zasiłek rodzinny, jak również świadczenie wychowawcze 500+ przeznaczone jest na dziecko i ma na celu...
kredytu mieszkaniowego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. Wyliczone powyżej przypadki wyłączenia świadczenia wychowawczego...

II SA/Wa 1084/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-11

kwocie 15.746,98 euro oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości 2500,12 euro. Wypłacone świadczenia wynikały z przyjętego przed skierowaniem [...] zobowiązania...
były miesięczne świadczenia w wysokości około 930 euro oraz łączna kwota ok. 2500 euro z tytułu 'świadczenia rodzinnego', przyznanego mu przez stronę [...] w związku...

I OSK 2114/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

. strona francuska wypłaciła mu stypendium w łącznej kwocie 15.746,98 euro oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości 2500,12 euro. Wypłacone świadczenia wynikały...
były miesięczne świadczenia w wysokości około 930 euro oraz łączna kwota ok. 2500 euro z tytułu 'świadczenia rodzinnego', przyznanego mu przez stronę francuską w związku...

II SA/Wa 1523/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości [...] euro. Wypłacone świadczenia wynikały z przyjętego przed skierowaniem oficera zobowiązania do pokrycia kosztów...
należne im świadczenia, wynikające z przepisów Państwa wysyłającego. Strony umowy w art. 14 postanowiły, że w celu jej wykonywania mogą być zawierane szczegółowe...

I OSK 1258/09 - Wyrok NSA z 2010-04-08

. strona francuska wypłaciła mu stypendium w łącznej kwocie 15.746,98 euro oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości 2500,12 euro. Wypłacone świadczenia wynikały...
wyjazdu z terytorium Państwa przyjmującego oraz pokrywa należne im świadczenia, wynikające z przepisów Państwa wysyłającego. Strony umowy w art. 14 postanowiły, że w celu...

II SA/Wa 1086/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-15

, w której zawarte były miesięczne świadczenia w wysokości około [...] euro oraz łączna kwota ok. [...] euro z tytułu 'świadczenia rodzinnego', przyznanego przez stronę francuską...
natomiast ustalenie charakteru otrzymanego przez skarżącego od strony francuskiej świadczenia pieniężnego. Powyższa okoliczność ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia czy organ...

II SA/Wa 611/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

renty rodzinnej z innym świadczeniem służącym temu celowi wymagałoby wyraźnej regulacji dopuszczającej taki wyjątek w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie...
r. nr [...] w przedmiocie wypłaty świadczenia pieniężnego oddala skargę. Minister Obrony Narodowej decyzją nr [...] z dnia [...] czerwca 2015 r. zwolnił [...] M.K....

II SA/Wa 2079/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-17

. uzyskała prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu i aż do uzyskania prawa do emerytury, tj. do marca 2018 r. (z przerwą w latach 2006-2007), świadczenie...
, która może uzyskać to świadczenie jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy, czy też wychowuje dzieci uprawnione do renty rodzinnej...

II SA/Wa 1190/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-24

się z obowiązkiem zwrotu. W tej sytuacji, skarżący wskazał, że wypłacane środki z tytułu świadczenia mieszkaniowego przeznaczał na bieżące potrzeby mieszkaniowe oraz potrzeby rodzinne...
Wojskowego w W. z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaconego świadczenia mieszkaniowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2018 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   22