Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II SAB/Wa 261/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

z niego, że żona skarżącego uzyskuje poza, wskazanym już w urzędowym formularzu, dochodem z tytułu pracy - 1335,81 zł netto także świadczenie emerytalne w wysokości...
przez którą należy rozumieć nie tylko świadczenie osobiste ale i pieniężne. Żona ma obowiązek udzielenia pomocy mężowi w zakresie prowadzenia przez niego procesów...

VI SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-04

, ewentualnie do wykazania okoliczności uzasadniających odstąpienie od badania sytuacji współmałżonka - w szczególności do złożenia dokumentów świadczących o zniesieniu...
, które ze względu na ciężką sytuację majątkową i rodzinną nie są w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania. Przyznanie prawa pomocy...