Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

II GZ 926/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

za drugi kwartał 2014 r. (w której wykazano podstawę opodatkowania w wysokości 450 zł z tytułu świadczenia usług oraz dostawy towarów), kserokopie bilansu oraz rachunku...
podatkowych i nie znajduje się w stanie likwidacji. Skarżąca nie przedstawiła również dowodów świadczących o niemożliwości uzyskania kredytu lub pożyczki (np. odmowna...

I OSK 3319/15 - Wyrok NSA z 2017-10-05

dotyczącej przedsiębiorstwa '[...]' - A., posiadając interes prawny w tym zakresie. Świadczą o tym stwierdzenia Sądu wskazujące, że decyzje organów obu instancji 'zapadły...
'[...]' - A. był E.C. Orzeczeniami angielskiego Sądu dla Spraw Spadkowych Sądu Rodzinnego całość praw spadkowych po E.C. przeszła na C.C., a następnie na E.W. Po śmierci E.W....