Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

II SA/Ol 956/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

mają charakter danin publicznych. Za daniny publiczne uważa się bowiem świadczenia powszechne, przymusowe, bezzwrotne, ustalane jednostronnie w drodze ustawy i pobierane...
lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm., dalej jako: P.w.), określił Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu '(...)' w M. (dalej...

II SA/Ol 1001/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

dla prawa podatkowego, gdyż ciężary wynikające z tej ustawy mają charakter danin publicznych. Za daniny publiczne uważa się bowiem świadczenia powszechne, przymusowe...
rolnych nie świadczy o rolniczym wykorzystaniu tych gruntów. Objęcie bowiem terenów rodzinnych ogrodów działkowych taką samą ochroną, jak grunty rolne i leśne, o czym...

II SA/Ol 1002/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-23

, gdyż ciężary wynikające z tej ustawy mają charakter danin publicznych. Za daniny publiczne uważa się bowiem świadczenia powszechne, przymusowe, bezzwrotne, ustalane jednostronnie...
Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej jako: 'organ'), po rozpatrzeniu reklamacji Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe Rodzinnego...

V SA/Wa 1650/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

. W jego ocenie dłużnik powinien we wniosku wskazać swój ważny interes, szczególnie fakt, że z uwagi na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów...
ust. 1 pkt 2 lit b i ust. 2 u.f.p., gdyż za uwzględnieniem wniosku świadczy zarówno: 1) ważny interes społeczny (względy gospodarcze, w szczególności możliwości płatnicze...