Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 314/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

potwierdzających faktyczne zarobki za granicą jest świadczenie pracy dorywczej i wykonywanie jej w sposób 'niesformalizowany'. Stwierdzić zatem należy, że Skarżący nie wykazał...
zaliczył wynagrodzenie za pracę świadczoną w P. na ¼ etatu w wysokości 460 zł oraz dochód z pracy świadczonej dorywczo w A. około 600-650 funtów, czyli 2.500 zł - 3.000...

I GSK 3227/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

jego umowy zlecenia w wysokości około 200-300 zł miesięcznie, gdyż został pozbawiony świadczenia rentowego., Mając na uwadze sytuację majątkową, i rodzinną skarżącego w ocenie...
do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia...

I GZ 301/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Wprowadzona w omawianym przepisie ochrona tymczasowa w postępowaniu...
rodzinną, finansową i skutki jakie będzie nieść ze sobą brak wstrzymania zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, co skutkuje brakiem...