Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

I SA/Bk 475/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-21

Skarżąca jest obywatelem?, c) Czy zasiłek dla owdowiałego rodzica, o którym mowa we wniosku stanowi świadczenie rodzinne lub dodatek rodzinny łub pielęgnacyjny otrzymywany...
stanowi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki...

V SA/Wa 976/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

administracyjnej przyznającej dane świadczenie, dokonano łącznie 275 wypłat świadczeń rodzinnych na trzy konta pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., Wojewoda...
pobrania w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości określonej...

V SA/Wa 268/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-06

w następstwie stwierdzonych, podczas kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w M., nieprawidłowości w przyznawaniu świadczeń rodzinnych., Następnie Gmina M...
z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych. Oświadczyła, iż całkowita kwota niesłusznie przyznanych świadczeń, w odniesieniu do 93 wnioskodawców...

V SA/Wa 976/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-19

ze świadczenia rodzinnego i alimentów. Skarżący wskazał ponadto, iż jest zadłużony za czynsz, światło, wodę i śmieci., Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje., Zasadą...
we wnioskowanym zakresie. Skarżący utrzymuje się wraz z rodziną wyłącznie ze skromnych dochodów z świadczenia rodzinnego i alimentów w wysokości ... zł. Taka wysokość dochodu...

V SA/Wa 98/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

w wysokości 1.668,73 zł netto (przelew w dniu 8 stycznia 2014 r.) oraz świadczenie rodzinne w wysokości 221,06 zł netto (przelew w dniu 24 stycznia 2014 r.). Na rachunek...
1200 zł miesięcznie netto. Według skarżącego w kwestionowanym postanowieniu nie uwzględniono, że świadczenie rodzinne uzyskiwane przez jego teściową zostało przyznane...

V SA/Wa 771/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-05

, natomiast jego żona i dzieci otrzymują świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne oraz z Programu Rodzina 500+ w łącznej wysokości około 2.600 zł., Rozpoznając wniosek zważyć...
, zaś jego rodzina utrzymuje się dzięki pomocy państwa w postaci świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych., Natomiast w pozostałym zakresie rozpoznanie wniosku stało się zbędne...

III SA/Wa 2788/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-13

. Nr 7 poz. 39 ze zm., dalej: 'ustawa o prokuraturze')., Uprawnionymi do pobierania ww. świadczenia (uposażenia rodzinnego) są członkowie rodziny (mąż, żona, dzieci...
). Renta rodzinna to świadczenie z ubezpieczenia społecznego przysługujące z tytułu utraty żywiciela, pochodne od świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty z tytułu...

V SA/Wa 2001/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-11

gospodarstwie domowym. Łączny dochód gospodarstwa domowego, na który składają się świadczenia alimentacyjne, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dochody...
, jak również świadczenia rodzinne., To, że łączne dochody z w/w. źródeł wynoszą ... zł wskazuje na to, iż rodzina skarżącej egzystuje na granicy minimum socjalnego, zatem twierdzenie organu...

III SA/Wa 3803/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-24

Skarbowej W. z [...] września 2006r. wniosła o uchylenie ww. postanowienia, uznając, że 1) organ egzekucyjny dokonując zajęcia świadczenia rodzinnego, które należy w części...
2005r. i [...] czerwca 2005., w związku z grzywnami nałożonymi w drodze mandatów kredytowych. Zarzucił w nich, że organ egzekucyjny dokonując zajęcia świadczenia...

V SA/Wa 1789/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

, że głównym źródłem jej dochodów są dotacje z budżetu państwa (w tym dotacje na świadczenia wychowawcze i rodzinne) oraz subwencje, a także podatek dochodowy od osób fizycznych...
środków wypłacanych przez GOPS w [...] na świadczenia rodzinne) faktycznego pokrzywdzonego i wynikających z tego faktu okoliczności powołanych przez Gminę. Zarzuty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100