Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VI SA/Wa 529/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-19

podatkowego. Podatek jest bowiem świadczeniem publicznoprawnym, o osobistym charakterze, którego nie można przenieść w drodze czynności cywilnoprawnej na inną osobę. Odrębną...
zapasowa przeznaczona na sfinansowanie zapasów agencyjnych jest świadczeniem publicznym (choć nie jest podatkiem). Art. 84 Konstytucji RP stanowi natomiast, że obowiązek...

VI SA/Wa 1030/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-17

instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu., Odnosząc się do zarzutów powołanych w sprzeciwie, należy stwierdzić, że są one całkowicie chybione i świadczą...
majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie...