Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

I OW 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

o świadczeniach rodzinnych. W sprawach nieuregulowanych dotyczących dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym do jego finansowania i ustalania kosztów jego obsługi, stosuje...
o świadczeniach rodzinnych. Zdaniem wnioskodawcy, wolą ustawodawcy było zatem, aby dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego stał się także świadczeniem rodzinnym, skoro w sprawach...

I OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

rodzinnych. Z treści art. 12 ust. 3 w/w ustawy wynika, że prawo do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego ustala z urzędu wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy...
do świadczenia pielęgnacyjnego stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zdaniem wnioskodawcy, wolą ustawodawcy było zatem, aby dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego...

IV SAB/Wr 144/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając przy tym naruszenie następujących przepisów...
terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów załatwienia sprawy w postępowaniu...

IV SAB/Wr 254/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając przy tym naruszenie następujących...
terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów załatwienia sprawy w postępowaniu...

I OW 283/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

o świadczeniach rodzinnych zobligowany jest uchylić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1...
świadczenia. Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna...

I OW 143/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

i wypłacie zasiłków dla opiekunów; nie jest natomiast świadczeniem rodzinnym podlegającym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ustawa o świadczeniach...
rodzinnych w art. 2 enumeratywnie wymienia rodzaje świadczeń rodzinnych. Należą do nich: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze...

IV SAB/Wr 143/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając...
na nieustaleniu w wyznaczonym terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów...

II SAB/Rz 22/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-24

przez jej męża świadczenia rodzinnego., Skarga ta została dnia 22 kwietnia 2010r. przekazana organowi, którego bezczynność zaskarżono celem udzielenia odpowiedzi na nią., Stan...
przez właściwą instytucję w Anglii wypłaty P. S. tzn. ojcu jej dziecka - A. B. świadczenia rodzinnego i rozpoczęcia wypłacania go do jej rąk, a także o 'egzekucję w całości...

IV SAB/Wr 253/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając...
na nieustaleniu w wyznaczonym terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów...

I OW 28/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

jest to odrębna regulacja, która wskazuje na inne przesłanki przyznawania takiego świadczenia niż ustawa o świadczeniach rodzinnych., Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd...
w związku z opieką nad matką., W uzasadnieniu wniosku podano, że decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. B. R. nabyła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku...
1   Następne >   +2   +5   8