Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

IV SAB/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

lub znajomych, a jeżeli tak to z jakiej i ewentualnie w jakiej wysokości,, d) czy skarżący, jego żona lub syn otrzymują świadczenia z pomocy społecznej...
- jeżeli tak to należało nadesłać dokumenty (np. kopię decyzji o przyznaniu świadczenia) wskazujące, jakie świadczenia otrzymują i jaka jest ich wysokość;, 5. do nadesłania zaświadczenia...

IV SAB/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

finansowej lub rzeczowej rodziny lub znajomych, a jeżeli tak to z jakiej i ewentualnie w jakiej wysokości,, d) czy skarżący, jego żona lub syn otrzymują świadczenia...
z pomocy społecznej - jeżeli tak to należało nadesłać dokumenty (np. kopię decyzji o przyznaniu świadczenia) wskazujące, jakie świadczenia otrzymują i jaka jest ich wysokość...