Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 2453/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

gospodarstwo domowe, jest właścicielką mieszkania o powierzchni 56,10 m.kw. Źródłem utrzymania Skarżącej jest świadczenie rodzinne w wysokości 2.138,86 zł (netto...
prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że Skarżąca prowadzi samodzielne...

V SA/Wa 1538/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

Ośrodka Pomocy Społecznej, M. M. otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości 430 zł, posiada status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, rodzinie przysługuje świadczenie '500...
miesięczny dodatek mieszkaniowy w wysokości 361,56 zł. Rodzinie przysługują również świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 1.500 zł. Partnerka Skarżącego jest osobą...

V SA/Wa 748/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

na okoliczność wysokości świadczenia emerytalnego, dowody dotyczące ponoszenia opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem gospodarstwa domowego, usługami, dokumentację...
uprawnień na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych w związku z prawem wnioskodawcy do świadczenia emerytalnego. Organ wyjaśnił, że z przedłożonych...

V SA/Wa 1137/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

. Skarżąca załączyła wydruk przekazu z ZUS potwierdzającego wysokość świadczenia emerytalnego oraz nadesłała kopie pierwszej i ostatniej strony postanowienia z 11 kwietnia 2018...
wysokości świadczenia w marcu 2018 r.). Przy ocenie zasadności wniosku uwzględnić należy okoliczność, że w realiach niniejszej sprawy konieczność spłaty pożyczki...

V SA/Wa 3576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-06

znajdować się w jego dyspozycji, tj. odpisów zeznań podatkowych, odcinków wypłaty emerytury lub kopii decyzji o przyznaniu tego świadczenia, wyciągów z rachunków bankowych...
, gdy oświadczenie zawarte we wniosku jest niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy lub budzi wątpliwości...

V SA/Wa 1399/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

z żoną są emerytami i otrzymują miesięczne świadczenia w wysokości 1.270 zł (skarżący) oraz 1.300 zł (jego żona). W uzasadnieniu wniosku podniósł, iż jest osobą chorą...
, potwierdzenia przelewu świadczenia ZUS na rachunek bankowy skarżącego oraz zeznania podatkowego PIT-36 za rok 2015., Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje...

V SA/Wa 2537/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-25

. o waloryzacji emerytury [...] [...] do kwoty 1350 zł.,, - decyzja Powiatowego Urzędu Pracy w [...] z dnia [...] lutego 2004 r. o przyznaniu [...] [...] świadczenia...
emerytury [...] [...] do kwoty 1350 zł.; decyzji Powiatowego Urzędu Pracy w [...] z dnia [...] lutego 2004 r. o przyznaniu [...] [...]i świadczenia przedemerytalnego...

V SAB/Wa 93/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-21

następujących dokumentów:, a) zeznań podatkowych za rok 2015 skarżącego i jego małżonki,, b) dokumentu wskazującego na wysokość świadczenia emerytalnego skarżącego...
, np. ostatniej decyzji organu rentowego określającej wysokość tego świadczenia, ostatniego odcinka przekazu pocztowego lub wydruku z rachunku bankowego obejmującego przelew ww...

II GZ 776/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-27

również otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości 3 029 zł. Zdaniem Sądu, bez znaczenia pozostaje podnoszony w sprzeciwie fakt, że mąż skarżącej wspiera finansowo studiujące wnuki...
. referendarz sądowy odmówił wnioskodawczyni przyznania prawa pomocy oraz wskazał, że ze złożonego przez skarżącą oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika...

V SA/Wa 846/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-30

wynika, że Skarżąca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Podstawą utrzymania jest świadczenie emerytalne w wysokości 1.757,71 zł. Skarżąca wskazała, że z powodów...
świadczenie emerytalne, prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Skarżąca przedstawiła roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za lata 2014-2015, potwierdzenie...
1   Następne >   +2   4