Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

III SA/Po 309/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-08

jest rozwiedziony i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Zamieszkuje u znajomych na pokoju. Pobiera świadczenie rentowe w kwocie 1.503,79 zł netto miesięcznie...
. Wnioskodawca nie osiąga innych dochodów i nie posiada żadnego majtku. Uzyskiwany dochód w całości przeznacza na koszty koniecznego utrzymania. Ze świadczeni rentowych...

II GZ 170/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-20

zażalenie, dotyczące silnych przeżyć emocjonalnych związanych z utratą osoby bliskiej, stwierdza jednak, że związki rodzinne, o których wywodzi strona skarżąca w zażaleniu...
., Mając na uwadze powyższe okoliczności, NSA stwierdza, że skarżący ponosi winę w uchybieniu terminowi, a przedstawione przyczyny uchybienia terminu świadczą wręcz...