Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II SA/Wa 3292/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-31

ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których przysługuje świadczenie odszkodowawcze. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 1 ustawy w sprawach dotyczących ustalenia...
których przysługuje świadczenie odszkodowawcze, do komisji lekarskiej kieruje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę, albo kierownik jednostki...

II SA/Wa 1575/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

na świadczenie emerytalne. Astma oskrzelowa przewlekle umiarkowana jest wedle z ww. rozporządzenie chorobą z § 32.6. kat C. Skarżący stwierdził, że kolejna choroba, która wiąże...
Antykorupcyjnego doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których przysługuje świadczenie...

II SA/Wa 1144/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

z bardzo trudną sytuacją rodzinną, tj. problemami wychowawczymi z synem., CKL stwierdziła, że jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego i wnikliwej analizy całej dokumentacji...
specjalistyczne w jakiejkolwiek innej jednostce leczniczej oraz nie przedstawiła żadnej innej dokumentacji medycznej mogącej świadczyć o prowadzonym leczeniu...

III SA/Lu 1261/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-12

i oświadczenia dotyczące jego sytuacji majątkowej i rodzinnej., Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:, Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
oraz wynikającą z nadesłanych dokumentów (dokumenty dołączone do akt sprawy III SA/Lu 1019/15) sytuację materialną i rodzinną skarżącego stwierdzić należy, że nie należy ona...

III SA/Lu 1262/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-12

i oświadczenia dotyczące jego sytuacji majątkowej i rodzinnej., Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:, Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
oraz wynikającą z nadesłanych dokumentów (dokumenty dołączone do akt sprawy III SA/Lu 1019/15) sytuację materialną i rodzinną skarżącego stwierdzić należy, że nie należy...

II SAB/Ol 72/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-26

'[...]''. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe. Nie posiada żadnych nieruchomości, zasobów pieniężnych...
ubezpieczenie pracownicze nie należy do ubezpieczeń obowiązkowych, zaś spłata pożyczki zaciągniętej w '[...]', a zatem już po wydaniu wyroku, świadczy, że skarżący już wówczas...

II SA/Wa 1891/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-07

swoje tłumaczył sytuacją rodzinną i sytuacjami interpersonalnymi w pracy. Wyniki testów wskazały na duży egocentryzm, skłonność do somatyzacji, ucieczki w chorobę, jako nieprawidłowy...
, nieefektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, niedostosowania społecznego, problemów rodzinnych i interpersonalnych w pracy, przez co nie można uznać, iż są wynikiem...

II SA/Wa 2698/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-22

, - pomimo ukończonych 25 lat - ma niedojrzałą osobowość, o czym świadczą - jak stwierdziła - deficyty w adekwatnych mechanizmach radzenia sobie ze stresem., W konkluzji...
: '[...] odwołujący się ma niedojrzałą osobowość, o czym świadczą deficyty w adekwatnych mechanizmach radzenia sobie ze stresem';, c. wyjaśnienia sprzeczności w treści orzeczenia...

II SA/Wa 2089/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których przysługuje świadczenie odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób, o których mowa...
i pod postacią somatyczną (somatoform), jest następstwem problemów osobistych - rodzinnych (konflikt z żoną). Schorzenia opisane w pkt b), c), d) rozpoznania nie figurują...

II SAB/Ol 72/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-20

o ustanowienie zawodowego pełnomocnika - obecnie radcy prawnego, nie wykazał, że w jego sytuacji rodzinnej i/lub materialnej zaszły zmiany, które aktualnie uzasadniają...
, świadczy, że skarżący już wówczas dysponował środkami pieniężnymi, które mógł przeznaczyć na ustanowienie zawodowego pełnomocnika. Przeznaczenie tych środków na inny cel...
1   Następne >   2