Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Wa 816/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

materialnego swojej rodziny na dotychczasowym poziomie (tylko na początku okresu poporodowego otrzymuje pełne świadczenie, później - obniżone). Dla matki opiekującej...
, a nie sytuacja osobista czy rodzinna żołnierza wnioskodawcy. Ta ostatnia może i powinna być brana pod uwagę tylko o tyle, o ile jest możliwa do pogodzenia z potrzebami Sił...