Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 802/09 - Wyrok NSA z 2010-09-30

się jeden numer identyfikacyjny. Świadczy o tym zarówno treść przytoczonych definicji gospodarstwa rolnego, jak i przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące stosunków...
, a to dla celów ubiegania się producenta rolnego o świadczenia objęte programami pomocowymi przewidzianymi w Unii Europejskiej normowana jest zasadniczo bezwzględnie obowiązującymi...

II SO/Kr 8/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-06

ani też nie otrzymuje innych zasiłków czy stałych świadczeń. Dodaje, iż jest obciążony kredytami na łączną kwotę około 100 000,00 zł, pożycza również gotówkę od osób...
zatrudnienia czy też stałych świadczeń ZUS - owskich czy KRUS, brak oszczędności, brak cennego majątku, wykazane licznymi dokumentami zadłużenie i wszczęte...

III SA/Po 609/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-26

, że uiszczenie opłaty nie jest możliwe z uwagi na pogorszenie się sytuacji majątkowej strony skarżącej, o czym świadczą w szczególności 'eksmisja strony skarżącej na bruk...
niniejszego postępowania sądowego., Sytuacja majątkowa i rodzinna R. P. jest okolicznością nieistotną z punktu widzenia oceny zdolności płatniczych strony skarżącej...

III SAB/Po 1/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

do uiszczenia czynszu, ale opłaca podatki i inne świadczenia związane z posiadaniem gruntu, zachowuje prawo do pobierania pożytków i używania nieruchomości rolnej. Natomiast...
wniosków, dołączonych do nich dokumentów oraz informacji znajdujących się w systemie informatycznym ARiMR organ stwierdził, że istnieją powiązania osobowe i rodzinne...